odkaz na další stranuDalší strana

Základní informace

GEOORBIT od firmy geoobchod, s.r.o.

Co nabízíme? ...

GEOORBIT je GNSS síť poskytující korekční data všem GNSS (GPS) přijímačům. GEOORBIT nabízí zpřesňující data ve formátu RTCM 3.0 a nově i ve formátu RTCM 3.2 všem aplikacím a všem přístrojům. 29 referenčních stanic je rozmístěno a provozováno v plném provozu od počátku roku 2015. Od 9.4.2017 je síť monitorována nezávislým státním monitoringem ČUZK. S těmito korekcemi můžete s vaší navigací nebo GNSS přístrojem dosahovat až centimetrové přesnosti, pokud to váš přístroj umožňuje.

GEOORBIT is a GNSS network in Czech Republic. We provide correction data for all GNSS (GPS) receivers. GEOORBIT offers advanced data in the RTCM 3.0 format and now also in the RTCM 3.2 format to all applications and all devices. 29 reference stations have been deployed and operated in full operation since the beginning of 2015. Since 9 April 2017, the network has been monitored by the independent state monitoring ČUZK. With these corrections, you can achieve up to centimeter accuracy with your navigation or GNSS instrument, if your instrument allows it.

GEOORBIT je provozována firmou geoobchod, s.r.o.

GEOORBIT is operated by geoobchod, s.r.o.

IP adresa:

data.geoorbit.cz

PORT:

2200

Přihlašovací jméno a heslo obdržíte po registraci

Zavolejte nám na bezplatnou linku 800 123 228 nebo na mail info@geoorbit.cz

odkaz na další stranuDalší strana

Aktuální stav k datu 24. 10. 2020

funkční stanice špendlík = funkční stanice

funkční stanice špendlík = stanice těsně před spuštěním

funkční stanice špendlík = předjednané místa

funkční stanice špendlík = zatím nedomluvené místo

Všechny stanice jsou v plném provozu a jsou monitorovány nezávislým státním dohledem ČUZK.

Zpět nahoru